Avlsanbefalinger

Avlsrestriktioner:


Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler Avlsanbefalinger: For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Eurasier Klub Danmarks og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:


1. Begge forældre skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene af forældrene har HD status C, skal gennemsnittet af forældres HD indeks på parringstidspunktet være mindst 100.


2. Begge forældre skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK. AD status 1 må kun parres med en AD status 0.


3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good. Indført for stambogsføringer fra 1. januar 2014


4. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Ved parring med en udenlandsk hanhund uden PL status kan afkommet få stambog med påtegning, såfremt den danske tæve har PL status 0.


5. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer.


Indført 1. januar 2013


Tidligste alder ved fotografering

HD foto:                     12 måneder

AD foto :                    12 måneder

OCD foto:                  12 måneder

Kennel Eurasieralleén. Grethe Slyk & Henrik Sørensen. hhss@mail.dk